Prosím, vyplňte nasledujúce polia, aby ste sa zaregistrovali pre Mercedes Pro Portal.
Prosím, všimnite si chybové hlásenia pri poliach označených červenou farbou a správne vyplňte príslušné polia.
Polia označené hviezdičkou (*) musia byť vyplnené.
Použitie mobilného telefónneho čísla namiesto e-mailovej adresy
Použitie e-mailovej adresy namiesto mobilného telefónneho čísla